Loading
www.belgium.be Logo of the Belgian government
home

'Mijn eerste
woning'

Wil je kopen?

Wil je kopen?Wil je
kopen?

Ben je van plan om een onroerend goed te kopen? Wil je meer te weten komen over de kosten die daaraan zijn verbonden? Heb je vragen in verband met schenkingen? Of wil je weten hoe je de gegevens van de eigenaar van een goed kunt opvragen? Hieronder vind je meer informatie!

1

btw ...

Moet ik btw betalen bij de aankoop van een woning?

Nieuwe woning 
Ja

  • Als je een nieuwe woning koopt bij een projectontwikkelaar betaal je btw.
  • Als je een nieuwe woning koopt bij een particulier kan die kiezen of die het wel of niet inclusief btw aan je verkoopt.

Woning  van meer
dan twee jaar oud
Neen

  • Als je een woning koopt die meer dan twee jaar oud is betaal je geen btw. Je betaalt wel registratierechten.
icone

Goed om te weten!

Je woning is ‘nieuw’ tot 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikneming. Een woning die bijvoorbeeld voor de eerste keer in gebruik genomen is in 2023 is nieuw tot 31 december 2025.

2

Registratierechten ...

Moet ik registratierechten betalen bij de aankoop van een goed?

Je betaalt registratierechten op de aankoopprijs als je een huis of appartement koopt dat meer dan twee jaar oud is, nadat de verkoopakte is geregistreerd. De registratierechten betaal je aan de FOD Financiën, maar deze zijn vastgelegd door de gewesten en verschillen afhankelijk van het gewest waar het goed is gelegen.

Mijn goed is gelegen in:

3

Registratie ...

Moet ik zelf de verkoopakte registreren?

NEE

Het is de notaris die de verkoopakte registreert en een afschrift ervan laat overschrijven bij de FOD Financiën.

Waarvoor dient de registratie?

De registratie beschermt je door de verkoopakte onbetwistbaar te maken aan een derde.

4

Belastingen ...

Moet ik belastingen betalen bij de aankoop van de grond die behoort tot een nieuwe woning?

JA

De btw is ook van toepassing op de aankoop van de grond die behoort tot een nieuwe woning.

De drie volgende voorwaarden moeten daarvoor tegelijkertijd vervuld zijn:

  • Het is toegelaten om te bouwen op de grond en het gebouw dat erop staat wordt verkocht inclusief btw.
  • De gronden en het gebouw worden verkocht door één en dezelfde persoon.
  • De grond wordt samen met het gebouw verkocht.
icone

Opgelet!

Als deze drie voorwaarden niet tegelijkertijd vervuld zijn, betaal je registratierechten op de aankoop van de grond.

5

Gegevens ...

Kan ik de gegevens van de eigenaar van een woning of een bouwgrond opvragen?

JA

Je kunt een eigendomstitel aanvragen bij het bevoegde kantoor Rechtszekerheid van de FOD Financiën om te weten te komen wie de eigenaar van een goed is.

Dat kan op twee manieren:

6

Schenkingen ...

Wat is een schenking van een onroerend goed ?

Het is een contract waarbij een persoon een onroerend goed geeft aan een andere persoon die het aanvaardt.

Moet ik belastingen betalen als iemand mij een onroerend goed schenkt?

JA

De schenking van een onroerend goed moet altijd gebeuren via een notariële akte. Die akte wordt geregistreerd en de ontvanger moet een schenkingsrecht betalen. De tarieven hangen af van de verwantschap tussen de schenker en de ontvanger en van het gewest waar de schenker is gedomicilieerd op het moment van de schenking:

icone

Goed om te weten!

Op finimmoweb.be kun je de vastgoedadvertenties van de federale overheid raadplegen.